Ogłoszenia o przetargach

"Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą” realizowana w ramach projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Syrynia wraz z rozbudową istniejącej oczyszczalni ścieków — etap II”


Nazwa zadania: „Sieć kanalizacji sanitarnej w sołectwie Syrynia etap I i II — sieć — sektor 1”"Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą” realizowana w ramach projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Syrynia wraz z rozbudową istniejącej oczyszczalni ścieków — etap II”


Nazwa zadania: „Sieć kanalizacji sanitarnej w sołectwie Syrynia etap I i II — sieć — sektor 2a”"Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą” realizowana w ramach projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Syrynia wraz z rozbudową istniejącej oczyszczalni ścieków — etap II”


Nazwa zadania: „Sieć kanalizacji sanitarnej w sołectwie Syrynia etap I i II — sieć — sektor 3”


Zapraszamy do kontaktu zarówno firmy jak i osoby prywatne zainteresowane naszymi usługami.